TỔNG ĐÀI CỨU HỘ XE MÁY 24/24
1900 96 96 12
Trong trường hợp tổng đài 1900969612 bận vui lòng gọi 01685998195

Phí cứu hộ không thành viên

CỨU HỘ TẠI CHỔ

Sự cố Ban ngày (6:00 22:00) Ban đêm (22:00 6:00)
Vá lốp 80,000 VNĐ 130,000 VNĐ
Chết máy 100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Xăng - 600ml 70.000 VNĐ 120.000 VNĐ
Mất khóa (Không khóa cổ) 120.000 VNĐ 170.000 VNĐ
Mất khóa (Khóa cổ) 150.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Đứt sên 100.000 VNĐ 150.000 VNĐ

CỨU HỘ BẰNG XE TẢI

Khoảng cách Ban ngày (6:00 22:00) Ban đêm (22:00 6:00)
0-5km 250.000 VNĐ 300.000 VNĐ
6-10km 300.000 VNĐ 350.000 VNĐ
11-20km 400.000 VNĐ 450.000 VNĐ
21-30km 500.000 VNĐ 550.000 VNĐ
31-40km 600.000 VNĐ 650.000 VNĐ
41-50km 700.000 VNĐ 750.000 VNĐ

CỨU HỘ XE PHÂN KHỐI LỚN

Khoảng cách Ban ngày (6:00 22:00) Ban đêm (22:00 6:00)
6-10km 250.000 VNĐ 300.000 VNĐ
11-20km 350.000 VNĐ 400.000 VNĐ
21-30km 450.000 VNĐ 500.000 VNĐ
31-40km 550.000 VNĐ 600.000 VNĐ
41-50km 650.000 VNĐ 700.000 VNĐ